آزمایش موشکی کوریای شمالی جزئيات بیشتر توماج طاهباز، افغانستان اینترنشنال

آزمایش موشکی کوریای شمال جزئيات بیشتر توماج طاهباز، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۵