بحث روز: آیا طالبان به مردم حساب می‌دهند؟- گفت‌وگو با جمشید رسولی، محمد ناصر حقانی و مونسه مبارز