دوسالگی خروج کامل نیرو‌های امریکا از افغانستان-گفت‌وگو با نعیم پویش، دیپلمات پیشین

دوسالگی خروج کامل نیرو‌های امریکا از افغانستان گفت‌وگو با نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸