چشم‌دید یکی از باشندگان هرات از زلزله صبح امروز

چشم‌دید یکی از باشندگان هرات از زلزله صبح امروز گفت‌وگو با عبدالفتاح رحمانی، باشنده هرات

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹