نشست شورای امنیت سازمان ملل - مریم رحمتی، از مقر سازمان ملل در نیویارک، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹