سفارت افغانستان در ابوظبی در کنترل طالبان گفت‌وگو با عظیم‌الله ورسجی

سفارت افغانستان در ابوظبی در کنترل طالبان گفت‌وگو با عظیم‌الله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در دوحه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵