حمایت معترضان زن از احمدشاه مسعود - زلمی آشنا، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸