درخواست برای پایان ستم بر زنان افغانستان

درخواست برای پایان ستم بر زنان افغانستان بخش زنان سازمان ملل خواستار خواهان اقدام فوری برای ختم ظلم و ستم علیه زنان افغانستان شده است سازمان ملل گفته ظلمی را که زنان افغانستان از اگست ۲۰۲۱ تجربه می‌کنند کم‌سابقه است. صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲