ارتش اسرائيل وارد بیمارستان الشفا غزه شد اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد

ارتش اسرائيل وارد بیمارستان الشفا غزه شداشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴