پیشروی ارتش اسرائيل به سوی غزه اشکان صفایی گزارش می‌دهد

پیشروی ارتش اسرائيل به سوی غزهاشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اورشلیم گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱