حمله تلافی‌جویانه امریکا به نیروهای وابسته به ایران-گفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار

حمله تلافی‌جویانه امریکا به نیروهای وابسته به ایران گفت‌وگو با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴