تندترین انتقاد سفیر پاکستان از طالبان

تندترین انتقاد سفیر پاکستان از طالبان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱