چرا رهبر طالبان حرف از کناره‌ گیری می‌زند؟

هراس رهبر طالبان از چیست و چرا حرف از کناره‌گیری می‌زند؟ گفت‌وگو با کنشکا ترکستانی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸