بازداشت اعضای گروه داعش در ترکیه - نرگس هورخش، از استانبول گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶