جزئیات سفر انس حقانی به وزیرستان شمالی با رحمان کاکر، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

جزئیات سفر انس حقانی به وزیرستان شمالی با رحمان کاکر، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱