حضور ورزشکاران زورخانه‌ای افغانستان با هزینه شخصی در رقابت‌های بین‌المللی ایران

صحبت‌های ورزشکاران زورخانه‌ای افغانستان در ارتباط با کمبود امکانات و اشتراک در مسابقات بین‌المللی ایران

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴