استفاده از سلاح‌‌های امریکایی در حمله به پنجاب پاکستان - جواد همدانی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶