انتقاد حکمت کرزی از عملکرد امریکا در افغانستان-گفت‌وگو با محمد امین کریم

انتقاد حکمت کرزی از عملکرد امریکا در افغانستان-گفت‌وگو با محمد امین کریم، عضو شورای رهبری حزب اسلامی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶