افزایش تلفات انفجار در پاکستان - مرجان جاوید، جزئیات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸