حمایت ترامپ، از جیم جردن، برای تصدی پست ریاست مجلس - مریم رحمتی، جزییات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۱۴