هشدار در مورد بحران گرسنگی در افغانستان- بصیر آهنگ گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲