غزه، پس از چهار ماه جنگ خونین - بصیر آهنگ، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸