سرباز فراری امریکا در کوریای شمالی - توماج طاهباز، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵