گفتمان دفاع، آپارتاید جنسیتی در افغانستان

گفتمان دفاع، آپارتاید جنسیتی در افغانستان گفت‌وگو با شکریه بارکزی، سیاستمدار و فعال حقوق زنان، و مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴