جزییات بیشتر درمورد انفجارهای امروز در کابل و بلخ - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱