هزار روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش

هزار روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش؛ چرا رهبر طالبان آموزش دختران را ممنوع قرار داده‌است؟ گفت‌وگو با سیما نوری، فعال حقوق زن

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳