زلزله مرگبار ترکیه گفت‌وگو با مصدق پارسا، افغانستان اینترنشنال