انتقاد رهبر کنگره ملی از سیاست‌های طالبان - گفت‌وگو با عزیز معارج، کارشناس مسائل سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱