بازداشت پناهجویان افغانستان در ایران و ترکیه-گفت‌وگو با روح‌الله هاشمی

بازداشت پناهجویان افغانستان در ایران و ترکیه-گفت‌وگو با روح‌الله هاشمی، مشاور پیشین وزارت امور مهاجرین

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶