نشست اسلو برای افغانستان گفت‌وگو با تاج‌الدین سروش، افغانستان اینترنشنال