ادامه اخراج مهاجران افغان از سراسر پاکستان - گفت‌وگو با عباد هاشمی، کارشناس امور مهاجرین

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸