دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد - مریم رحمتی، جزییات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹