گردهمایی مخالفان طالبان در روسیه - گفت‌وگو با حضرت وهریز، کارشناس مسائل سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹