غارت و غصب دارایی‌ مقام‌های حکومت پیشین و برخی مردم توسط طالبان - گفت‌وگو با واحد فقیری

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴