مصادره‌ی اموال افغان‌ها در پاکستان گفت‌وگو با عبدالنصیر رشتیا، کارشناس امور اقتصادی

مصادره‌ی اموال افغان‌ها در پاکستان گفت‌وگو با عبدالنصیر رشتیا، کارشناس امور اقتصادی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴