نشست «نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان» در شهر دوسلدورف آلمان

نشست «نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان» در شهر دوسلدورف آلمان

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸