درخواست کمک‌های بیشتر به آسیب‌دیدگان زلزله‌های هرات - گفت‌وگو با شاه‌گل رضایی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷