نگرانی امریکا از گسترش فعالیت‌ داعش خراسان مستقر در افغانستان

فرزیا ثابتی، در مورد دیدار تام وست با مقام‌های ترکیه توضیح می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵