گفت‌وگوی ویژه با وحید مجروح، وزیر پیشین وزارت صحت عامه افغانستان

گفت‌وگوی ویژه با وحید مجروح، وزیر پیشین وزارت صحت عامه افغانستان چهارشنبه، ساعت ۱۷:۳۰ و ۲۳:۳۰ به وقت کابل

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸