افزایش حملات انتحاری در پاکستان

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴