اولین سفر یک وزیر اسرائیل به عربستان-گفت‌وگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار

اولین سفر یک وزیر اسرائیل به عربستان گفت‌وگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵