نشست کشورهای آسیای میانه در دوشنبه-شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد:

نشست کشورهای آسیای میانه در دوشنبه شهناز کاملزاده، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲