حضور اولین شهروند بومی امریکا در نمایشگاه ونیز - الیاس منصور، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱