حمله انتحاری در بلوچستان پاکستان - گزارشی از مریم ورسی، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷