جزییات گزارش ریچارد بنت، درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان - میرویس اوریا، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰