آموزش اعضای تحریک طالبان پاکستانی توسط القاعده-گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر

آموزش اعضای تحریک طالبان پاکستانی توسط القاعده گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر در انستیتوت سیاست جهانی و امور امنیت ملی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲