نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای در کابل-گفت‌وگو با مبارز راشدی، وزیر پیشین کابینه وفعال سیاسی

نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای در کابل گفت‌وگو با مبارز راشدی، وزیر پیشین کابینه وفعال سیاسی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸