لشکر زینبیون در فهرست گروه‌های تروریستی - سیر کاکر گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳