بحث روز: حق و باطل حقانی و قندهاری

بحث روز: حق و باطل حقانی و قندهاری گفت‌وگو با یحیی بیضا، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، مزمل شینواری، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی و قندیل عباس، استاد دانشگاه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲