کنفرانس طالبان در مورد تغییرات اقلیمی - گفت‌وگو با محمد زلمی افغانیار پوپل

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱